Verzend- en retourbeleid

Verzending

De door STRIDE Europe opgegeven levertijden gelden bij benadering.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Bij annulatie van een bestelling op het moment dat het transport reeds werd ingezet, zal een administratieve kost van 65 euro worden aangerekend om deze kost te compenseren.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

STRIDE Europe levert in volgende landen: België & Nederland.

De leverings- of verzendkosten worden meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de koper onverwijld worden gemeld aan STRIDE Europe.

Kan ik een bestelling terugsturen/retourneren?

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij STRIDE Europe.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je – of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is – het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper STRIDE Europe, Let’s Do It BV, Pantserschipstraat 163 9000 Gent Belgium, +32 9 274 25 56 ,hello@strideeurope.com,

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De koper moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan STRIDE Europe heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan STRIDE Europe, Let’s Do It BV, Pantserschipstraat 163 9000 Gent Belgium, +32 9 274 25 56 ,hello@strideeurope.com)

De koper is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt STRIDE Europe zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de koper de overeenkomst herroept, zal STRIDE Europe alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de koper terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat STRIDE Europe de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan STRIDE Europe wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de koper voor een andere wijze van levering dan de door STRIDE Europe geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

STRIDE Europe betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.